Blogg

Generasjonsskiftet krever litt av hvert

Generasjonsskiftet i bedriften eller på gården krever tid, kompetanse og planlegging.
Succession-nettverket kan hjelpe deg gjennom hele prosessen.

«Er det noen som kan hjelpe meg her?»

Vi var flere som kunne hjelpe denne klienten i generasjonsskifteprosessen. Men noen venter for lenge med å be om hjelp. Denne vent-og-se -strategien innebærer risiko for unødvendige konflikter og slitsomme familierelasjoner. Det er sjelden slik seniorgenerasjonen ser for seg at pensjonstilværelsen skal bli.

Det lønner seg å ta styring på generasjonsskifteprosessen.

«Det verste som kan skje er familiekonflikter og rettssaker» sa en klok mor til meg. Jeg er helt enig.

«Jeg bare snakker med revisoren min, så ordnes dette.»

Når dette blir sagt, er min erfaring at man søker en samarbeidspartner man har opparbeidet seg tillit til, gjerne over mange år.
Det er naturlig å føle usikkerhet i møte med spørsmålene som kommer med et generasjonsskifte. Denne sårbarheten må tas på alvor, både av deg som eier, og oss som rådgivere.

Når vi er sårbare og usikre på veien videre, er vi avhengig av rådgivere som både kan støtte oss – og balansere avstand og nærhet til vår sårbarhet. Dette er viktig i forbindelse med juridiske og økonomiske utfordringer som skatt, fordeling av eierskap og finansiering av eierskapsløsningene etter generasjonsskiftet.

De mellommenneskelige utfordringene er de man merker best på kroppen. Samarbeidet mellom generasjonene om arv og eierskap skaper et følelsesmessig kraftfelt. Den som skal være relasjonsrådgiver må praktisere god balanse mellom nærhet og avstand i utviklingen av samarbeid og relasjoner til alle involverte.

Følelser påvirker hvordan man snakker sammen i familien om eierskap, arv og fordeling. Relasjonene blir i denne fasen mer krevende og vanskeligere å håndtere.

Den måten man tidligere snakket om vanskelige tema i parforholdet, familien og mellom slektninger kan vise seg at ikke lenger fungerer. Dialoger forstyrres av avstand, mistanke, misunnelse, gamle sympatier og fordommer.

Et generasjonsskifte trenger faglig forståelse av både jus, økonomi og relasjoner. Ingen rådgivere er eksperter på alt.

Derfor består Succession-nettverket av utfyllende kompetanse: jus, økonomi og relasjonsrådgivning. Vi kjenner våre grenser, og kan vise deg videre ved behov.

Succession-nettverket består blant annet av advokat og partner Hans-Jacob Reinlund Sæther i Eurojuris Haugesund, daglig leder Jostein Aksdal i Hagland Finans og relasjonsrådgiver Bent Rune Sinnes i Succession.

Ønsker du å benytte deg av vår spisskompetanse og erfaring på generasjonsskifter? Kontakt Bent Rune Sinnes for en samtale. bent.rune@succession.no eller telefon 97512353.

 

06. jun, 2019