Den største trusselen for en familiebedrift kommer sjelden utenfra, men fra innsiden. Interne familiekonflikter med uenighet om mål for eierskapet og manglende familietilhørighet, er den største trusselen.  Investering i en Familieplattform for eierskapet kan gi ny vekst.

En Familieplattform for eierskapet bygger på spørsmål som:

Høres dette lett ut?

Kanskje?  Det er enklere å gjennomføre dialogene i fredstid, enn når posisjoneringen og mistilliten er etablert.  Succession har erfaring med å fasillitere disse prosessene, både i fredstid og når frontene er skarpere.

Mange vil si svaret er selvsagt, – å tjene penger. Samtidig kan vi høre gründere som har tjent store penger, si de ikke gjør dette for pengenes skyld. Begrunnelsene for å eie kan være mange:

Her tenker vi på de mellommenneskelige verdiene. De viser seg ofte som det selvfølgelige i familierelasjoner.  Hva heter det som bare er sånn mellom familiemedlemmer og slektninger? Dette noe kan være svært nyttig å utforske og samle seg om, i fredstid.

I enkelte situasjoner utfordres eierskapet.  Følelsene kan overstyre fornuften og de kloke valgene. Da er omforente verdier nyttige for samarbeid og kommunikasjon. Verdiene blir gjennom bruk mer og mer betydningsfulle og samlende for eierne. I Korona tiden har flere familier erfart at samhold i familien er en egen verdi og fått ny betydning. Eierfamilien som er samlet om felles verdier for eierskapet, har en ekstra ressurs.

Samtalene fram til strategiene for hvordan eierskapet skal utvikles, kan være en kreativ og engasjerende fase.  Flere forhold har innflytelse på strategivalgene. Familiens livsfaser har betydning for strategiarbeidet. Barn, barnebarn, søskenbarn og kanskje oldebarn gjør at mangfoldet i interesser og behov påvirker valg av strategier.  Markedsmulighetene kan som kjent kreve raske endringer og utvikle tilpassede strategier.

En godt utarbeidet Familieplattform for eierskapet kan være en avgjørende forankring i krevende valgsituasjoner.

Hvis du lurer på om dette er noe for deg, kan jeg tilby en kostnadsfri og uforpliktende konsultasjon.  Du er velkommen til å kontakte meg på telefon 97512353 eller mail: bent.rune@succession.no

 

Vennlig hilsen

Bent Rune Sinnes