Kurs B: Har du gjort alt for å finne rett kjøper eller strategiske partner til din virksomhet?

Kurs B: Har du gjort alt for å finne rett kjøper eller strategiske partner til din virksomhet?

Vi erfarer at familiebedrifter spør seg om de skal selge virksomheten eller finne ny strategisk partner.

Spørsmålet kan komme av ulike årsaker, og kan være begrunnet i personlige, familiemessige eller virksomhetsrelaterte forhold. Man kan føle at virksomheten ikke lenger drives godt nok, og at det er potensial for mer, man har selv trøtnet eller møtt veggen, er syk, ønsker en kursendring og å gjøre noe annet, man ønsker å trappe ned, pensjonere seg, ingen i familien ønsker å ta over, partner og familie synes man jobber for mye, kroppen henger ikke med, man blir deprimert, man får ikke økonomisk uttelling, arbeidssituasjonen oppleves kjedelig og monoton selv om bedriften egentlig er spennende ……

Tema blir belyst gjennom innledninger, foredrag og mulighet for drøfting av aktuelle situasjoner.  Vi inviterer deltakerne til å sende oss spørsmål og problemstillinger på forhånd slik at vi kan tilrettelegge bidragene så langt som mulig.

Sentrale familiemessige og mellommenneskelige avklaringer når konklusjonen er nysatsing på virksomheten i egen regi.  Familieterapeut og rådgiver Bent Rune Sinnes fra Succession AS

Sentrale juridiske aspekter i prosessen med salg av virksomhet, helt eller delvis. Advokat Hans-Jacob Reinlund Sæther, Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

Hva må man avklare om man skal drive virksomheten videre med eksterne forandringer som salg eller å finne ny strategisk partner? Bedriftsmegler Micke Bernakiewicz fra Connecto Bedriftsmegling AS

Når:     Tirsdag 23. april 2013 kl 0900 – 15.30.

Hvor:   Radisson Blue Hotel Haugesund.

Kontatakt bent.rune@succession.no for mer info