Kurs A: Om familieliv med eierskap og ledelse av egen virksomhet 12.-14. april 2013

Har du erfart gledene og utfordringene ved et familieliv hvor dere samtidig står i eierskap og ledelse av egen virksomhet?

Det er kjent for mange at håndteringen av jobbmessige utfordringer kan ha konsekvenser for par- og familieforhold. Tilsvarende kan par- og familieforhold ha betydning for hvordan ledelse og arbeidsoppgaver blir utført. Når parforhold, familieliv, eierskap og ledelse skal håndteres samtidig kan utfordringene bli overveldende.

Succession AS tar disse utfordringene på alvor og inviterer til helgekurs for par 12.-14. april. Kurset henvender seg til:
– junior-par som har overtatt eller er i prosessen for å overta ledelsen av
familiebedriften.
– par hvor den ene eller begge driver egen virksomhet.

Kursets mål er å styrke parforholdet som ressurs i håndteringen av familierelasjoner, lederutfordringer og forvaltning av eierskap. Særlig vektlegger kurset kommunikasjonsferdigheter og verktøy for håndtering av uenighet og konflikt. Kursformen er foredrag, innledninger, individuelt arbeid parvis og plenumssamtaler. Parsamtaler med familieterapeut kan avtales underveis i kurset.

Kurset har plass til 10 – 15 par og ledes av familieterapeut og ledercoach Bent Rune Sinnes.

ta kontakt for kursinvitasjon på: bent.rune@succession.no eller 97512353