Ledelse og eierskifte

Utviklingsprogram ved eierskap og ledelse.

Succession har erfaring fra å lede store og krevende endringsprosesser i virksomheter og familier. Dette krever tid og et større perspektiv enn ved rådgivnings- og samtaletjenester. Derfor presenterer vi sentrale elementer i våre ulike utviklingsprogram omtalt som Succession familie, Succession bedrift og Succession familie og bedrift i ett. Vårt mest etterspurte program er Succession familie og bedrift i ett. Vi vil dele erfaring og kunnskap og vil strekke oss langt i å skreddersy et tilrettelagt program for dine behov.
Vi skreddersyr styreprogram til din bedrift i samarbeid med advokat og partner i Eurojuris Haugesund, Hans- Jacob Reinlund Sæther og daglig leder i Hagland Finans, Jostein Aksdal.

Succession bedrift

– når fokus er på ledelse og forvaltning av eierskap.

Programmet viser seg nyttig ved bl.a. behov for :
+ lederutvikling
+ oppfølging av nyetablert ledelse
+ implementering av virksomhetens verdier,
+ utvikling av virksomhetens behov for ledelse og driftsform.
+ sortering og bevisstgjøring før og under generasjonsskifter.
+ nedtrapping av konflikter til håndterlig problem.

Programmet designes og konkretiseres sammen med oppdragsgiver.
Ta kontakt for uforpliktende samtale og pris.

Succession familie

– når fokuset er på familieliv med eierskap og ledelse av egen virksomhet.

 Programmet viser seg nyttig ved bl.a. behov for:
+ bevisstgjøring av familien(e)s livsfaser,
+ forberedelser av generasjonsskifter og generasjonssamrarbeid,
+ ressurs for daglig leder som eier og styreleder,
+ håndtering av familiekonflikter,
+ gjennomføring av rolleendringer
+ forankring av neste generasjon eiere og ledere.
+ etablering av Familieråd

Programmet designes og konkretiseres sammen med familien.
Ta kontakt for uforpliktende samtale og pris.

Succession familie og bedrift i ett

– anbefales når familieforhold og virksomheten holdes tett sammen av nære familiemedlemmer.

Dette programmet inkluderer Succession familie og Succession bedrift
og viser seg nyttig ved bl.a. behov for:
+ å nedtrappe sammensatte konflikter til håndterlige problem.
+ bevisstgjøring av familierelasjoner og vennskap som ekstra ressurs ved generasjonsskifte.
+ bevisstgjøring av ansvarsområder og roller. 

Programmet designes og konkretiseres sammen med familien.
Ta kontakt for uforpliktende samtale og pris.