Samliv og kommunikasjon

Samtaler ved samlivsutfordringer

– når hverdagens samlivsutfordringer i par og familieliv krever ny forståelse og nye løsninger.
Noen utfordringer og dilemma i samlivet har en lei tendens til å gjenta seg og paret kan gå inn i selvforsterkende og vonde mønstre. Dette kan justeres i de fleste samliv og gjøres mer håndterlig.

Samtaler når familieliv med ledelse og drift av egen virksomhet  går i ett

-når samlivsutfordringer og familieforhold flyter i hverandre inn i arbeidshverdagen og gir negative konsekvenser for jobben, eller når arbeidsmiljø og jobbkrav flyter over på hjemmearenaen og gir negative konsekvenser for de nærmeste relasjonene. Trøtthet, hode- og nakkesmerter, anklagende kommentarer fra familie, venner eller kollegaer om at du er så sur, er signaler som må bli tatt på alvor. Dette kan ta tid og det kan løses med enklere grep enten på jobb eller i familien.

Samtaler om foreldrerollen

-når egne holdninger og foreldreferdigheter trenger ettertanke og supplering Foreldrerollen er under stadig press og mange har nytte av å tenke over sine måter å være mor og far på. Trygghet skapes gjennom stabilitet, forutsigbarhet, omsorg og familietilhørighet. Hvordan kan det skapes for barnet førskolealder eller tenåringen som er stengt på grunn av ombygning? Er det mulig å dele forventninger inn i noe som bare er sånn, noe man kan forhandle om eller at valget er fritt.

Samtaler ved tomhet i parforhold

-når partnere stiller seg det undrende spørsmålet ”Var dette alt…?” om sitt samliv og sin parrelasjon, kan det være behov for ekstern samtalepartner. Denne undringen kan være plagsom og til tider svært fortvilende. Noen opplever taushet og tilbaketrekning, andre erfarer en pågående og masete partner. Fortvilelsen kan skape ny bekymring og enda større avstand mellom ektefeller, samboere eller kjærester. I slike situasjoner kan det være verdt å lytte ekstra godt etter hva parforholdet har behov for. Kanskje er det et spor om å være betydningsfull og den viktigste for den andre som ennå ikke er ferdig utforsket?

Når forelskelsen avtar

-når forelskelsen og de varme følelsene avtar og blir borte erfarer vi at noen blir redd og tar raskere avgjørelser enn kanskje nødvendig. Oppbruddet kan være en realitet. Samtidig kan paret komme nærmere hverandre i et tryggere og sterkere vennskap.

Samtaler ved samlivsbrudd

-når samlivsbruddet er en virkelighet og mange følelser skal sorteres og praktiske oppgaver med fordeling skal løses. Praktisering av respekt og høflighet er en kjent suksessfaktor når samlivet er brutt og forpliktelsen som gjenstår er samarbeidet om barna. Flere har nytte av en utenforstående forankring og kanskje en gruppe av andre som har erfart noe liknende?

– når du trenger noen å snakke med kan Succession være en døråpner til veien videre. Kontakt oss!