Dagskurs om generasjonsskifte i landbruket – Skjold

Dato
21. oktober - 21. oktober 2014
Klokka
09:00 - 15:30
Pris
1750,- inkl enkel lunsj
Sted
Tveit Regnskap sitt kontor Skjold

 

IMG_2273

En rekke gardsbruk og bondefamilier står foran et generasjonsskifte, er i gang med, eller har gjennomført et generasjonsskifte. 

Disse prosessene har i seg ulike faser og en rekke spørsmål som inkluderer jus, økonomi og ikke minst relasjonene mellom familiemedlemmer og slektninger. Tveit Regnskap og Succession tar disse utfordringene på alvor og inviterer til dagskurs for bønder og familier med landbruksinteresser.

Tema i vårt kurs blir belyst gjennom innledninger, foredrag og drøftinger av aktuelle situasjoner.  Vi inviterer deltakerne til å sende oss spørsmål og problemstillinger på forhånd slik at vi kan tilrettelegge bidragene så langt som mulig.

Aktuelle tema;  

Seniorrådgiver Jarle Tveit fra Tveit Regnskap;  Verdsetting, konsesjonstakst, odelstakst, hva kan kjøper betale og hva må selger ha. Forhold til søsken. Gave/ gavesalg, full pris. Odelslov. Konsesjonslov. Avhendelseslov.  Skatt. Arveavgift. Dokumentavgift.

Familie- og bedriftsrådgiver Bent Rune Sinnes fra Succession; Bondefamiliens betydning for gardens organisering og lønnsomhet. Om å være far, mor, senior, junior, datter, sønn, ektefelle, svigerdatter, svigersønn, rolleendringer individuelt, i parforhold og familierelasjoner. Hvordan kan vi forebygge oppbrudd og skillsmisse?

Over 90 bønder og familiemedlemmer har nå vært med på kursdagen, og vi tar med oss deres tilbakemeldinger i utviklingen av kurset.  Kurset er omtalt som ”veldig nyttig”, ”flott å mixe familieterapi og gardsbruk” og ”Fantastisk bra!! Verdt hver krone!!”

Hvis spørsmål eller kursinteresse etter 8.10.14 kontakt bent.rune@succession.no , telefon 9751 2353

Kursavgiften refunderes ikke ved sykdom uten egen avtale.