Tjenester

Succession tilbyr tjenester som bygger på åpen kommunikasjon og nært samarbeid. Våre tjenester kan preges av relasjonsrådgivning, prosessveiledning, coaching, program for lederutvikling,  støtte- og sorteringssamtaler, familieterapi, konflikthåndtering, konsultasjon, samlivskurs og teamcoaching.

Vårt hovedfokus er ledelse, samliv og familiebasert eierskap.  Vårt særlige engasjement er å tilby profesjonell assistanse til par og familier som står sammen om eierskap og ledelse av egen virksomhet, eller gardsbruk. Deres lidenskap, forpliktelse og ansvarlighet har kjent betydning utenfor deres egen familie. Medarbeidere og lokalsamfunn erfarer stadig dette.

Succession utfordres av dette og vil bidra med tilrettelagte tjenester som skal styrke deres engasjement og vennskap.

Vi vil dele kompetanse og erfaring!

Derfor tilpasser vi våre tjenester til familiens og virksomhetens livsfase og behov. Virksomheters utvikling går gjerne gjennom etablering, vekst, modning og stagnasjon. Markedsendringer, eierskifte og generasjonsskifte utfordrer ledelse, strategi og virksomhetens driftsform. Familiens faser følger gjerne parets etableringsfase, familien med småbarn og tenåringer, utflyttingsfasen, besteforeldre fasen og alderdommen.

Samlivsbrudd, dødsfall og markedsendringer kan kreve ekstraordinær håndtering og være utfordrende for både familieforhold og ledelse for de som driver egen bedrift eller landbruksvirksomhet.

Du kan lese mer om våre rådgivnings- og samtaletjenester, kurstilbud og ulike program i menyen over.