Meg og deg – OSS livet ut?

Dato
15. August - 17. oktober 2022
Klokka
17 -20
Pris
kr 4100 pr par for 4 kurskvelder. I tillegg kommer kursmateriell med kr 500.
Sted
Strandgaten 170, Haugesund

De fleste par opplever at hverdagen kan være travel med følelser og forventninger som utfordrer kommunikasjon og samliv. Det vet også mange par hvor den ene eller begge er i en gründerfase eller driver egen virksomhet. De gode stundene kan bli nedprioritert eller glemt.

Samlivskurset «Meg og deg – OSS livet ut?» er beregnet for par som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg. Dette er en normal utvikling i de fleste parforhold, fordi alle par består av to ulike individer, som alltid vil ha en viss andel personlighetsforskjeller og andre forskjeller som i liten grad forandrer seg. Dette fører i neste omgang til en viss andel konflikter eller utfordringer som ikke forandrer seg, og som ikke kan løses en gang for alle gjennom konstruktive forhandlinger, slik en del enkeltstående konflikter kan. Nyere forskning på par tyder på at faktisk de aller fleste av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen. Og hva gjør vi da? 

Heldigvis er det mange par som intuitivt klarer å håndtere også disse forskjellene – ja, som til og med klarer å bruke forskjellene som en kilde til godlynt humor og vedvarende nysgjerrighet på hverandre. For disse parene oppleves ikke forskjellene som en trussel mot forholdet, men som muligheter til å bygge kjennskap til hverandre, trygghet, nærhet og intimitet. Ved å studere par som får dette godt til, har forskerne fremskaffet solid kunnskap om hva som skaper langvarige, gode parforhold.

Kurset handler om å stimulere til vennskap og glede midt i en travel hverdag. Målet med samlivskurset er at paret blir oppmerksomme på hvilke konflikter som kan skade forholdet, få verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer.  Kurset skjermer om parenes privatliv. Ingen trenger å dele personlige erfaringer i plenum.

Kurset gjennomføres i Haugesund 4 mandagskvelder mellom kl. 17 – 20 høsten 2022.

Pris pr. par for 4 kurskvelder kr. 4100. Kursmateriell kr 500 som inneholder to kurshefter og en kortstokk for parforholdet.

Kurset kan også gjennomføres individuelt i paret etter nærmere avtale.

Kontakt Bent Rune Sinnes for nærmere informasjon om datoer og påmelding:

bent.rune@succession.no, 975 12 353.