Samlivskurs for næringsdrivende

Dato
25. januar - 24. mai 2017
Pris
kr 4200 pr person. 10 % partner rabatt.
Sted
avtales individuelt

Noen foretrekker å gå på kurs med flere deltakere. 

Det gir muligheter for erfaringsdeling med andre. Samtidig som et samlivskurs for næringsdrivende kan utvide ens sosiale nettverk.  Vi har også erfaring med at venner bestiller et tilrettelagt kurs for seg.

Andre foretrekker individuelle kurs for seg i eget parforhold.

Samlivskurset for næringsdrivende kan tilrettelegges for par og grupper.

Samlivskurset for næringsdrivende belyser spørsmål som:

  • hvorfor vil man eie egen virksomhet ?
  • hvilke særlige utfordringer har paret og familien i sin næringsvirksomhet?
  • Forventninger og roller i familien og eierskapet av egen virksomhet
  • Hvilke samlivsavtaler er nødvendig for familielivet i deres livsfase nå?

Kurset skal blant annet gi deltakerne mulighet til å se de gjentatte konfliktene fra supplerende perspektiv. Slik kan de få kjennskap til hvordan det er mulig å komme ut av fastlåstheten. Fokuset på gjentatte konflikter er valgt fordi det viser seg å være større risiko for samlivsbrudd hvis man ikke finner gode måter å leve med sine vedvarende forskjeller.

Vi inviterer kursdeltakerne til å komme med spørsmål og case i forkant slik at vi kan designe kurset så aktuelt som mulig. Kurset ledes av Hans – Jacob Reinlund Sæther advokat, Eurojuris og Bent Rune Sinnes, relasjonsrådgiver, Succession. Prisene forutsetter møter i Haugesund.

Ta kontakt på mail til bent.rune@succession.no for å utvikle et kurstilbud for deres behov