Seminar om eier- og generasjonsskifte

Dato
14. desember 2016
Klokka
14 - 15.30
Pris
gratis
Sted
Sjøfartsbygget, Smedasundet 97, Haugesund

hagland_succession_eurojuris_1197x134-1196x134

Vi inviterer til seminar om kjøp og salg av virksomhet, generasjonsskifte og eierskifteprosesser med perspektiver på ledelse og eierskap, samt belyser økonomiske og juridiske forhold.  Innlegg av Paal W. Aanensen (Hagland Finans), Hans-Jacob Sæther (Eurojuris) og Bent Rune Sinnes (Succession).

Du kan melde deg på seminaret ved å sende mail til bent.rune@succession.no

Hva er bedriften verdt?

Den økonomiske verdien av virksomheten er et sentralt tema både i et generasjonsskifte, ved et ordinært salg av virksomheten, eller ved andre endringer på eiersiden.

paal-w-aanensen-2_336x336Paal W. Aanensen fra regnskaps- og rådgivningsfirma Hagland Finans vil gi et innblikk i hvordan verdien kan beregnes

Ligger alt til rette for salg?

Det er en rekke skattemessige og selskapsrettslige forhold som er aktuelle ved eierskifte.

hans-jacob-saether_336x336-335x334Hans-Jacob Sæther fra Eurojuris har lang erfaring innen temaer som fusjon/fisjon, restrukturering, omdannelse, generasjonsskifte mv., og gir råd om hvordan man kan planlegge en best mulig overgang.

Ledelse og eierskifte

Succession har erfaring fra endringsprosesser knyttet til ledelse og forvaltning av eierskap i familiebasert virksomhet.

bent-rune-sinnes-300x300Bent Rune Sinnes jobber tett med ledergrupper og familier og bidrar til bevisstgjøring av virksomhetens verdier, analyse av ledelsesbehov og organisering, implementering av rolleendringer, nedtrapping av familiekonflikter og forankring av neste generasjon eiere og ledere.