Blogg

Når konfliktene når lenger enn husets 4 vegger

Så hører vi det igjen. Familiekonflikter når langt utenfor husets 4 vegger.

Rykter og mistanker, andre sine erfaringer og plutselig presenteres uenighet og sårbarhet  for alle som vil lese deler av historien til en familiebedrift i Bergen.

Familiebedriften Frank Mohn AS i Bergen er blitt kjent som en svært godt drevet virksomhet og for sine store bidrag til en rekke samfunnsformål. Mange har pekt på Frank Mohn som et forbilde for å støtte nærmiljø og samfunnsbyggende tiltak langt utenfor byen mellom de de 7 fjell.

Alt dette gjelder fortsatt!  Deres engasjement, velvilje, utenholdenhet og perspektiv hører med når vi nå leser om deres vanskelige familiekonflikter. Jeg tror ikke vi skal trekke det i tvil.

Det er skrevet mange hyllemeter om konflikt.  En dimensjon jeg stadig kommer tilbake til ligger i spørsmålet: Hva forsøker å bli fortalt gjennom dette som nå skjer ? Min erfaring er at sterke krefter møtes og hindres fra å være skapende, kreative og kraftfulle.

Jeg ønsker meg en tsunami av anerkjennelse til den skaperkraft som har utviklet mange familiebaserte virksomheter – også Frank Mohn AS i Bergen.  Kanskje vi, uavhengig av om vi er tilskuere, medspillere eller motspillere kan ta bølgen og heie fram de enkeltpersoner og familier som våger å følge denne kraften eller drømmen –  også ved å forvalte et familiebasert eierskap?

Vi kan og ha mye igjen for å undre oss over hvordan vi håndterer vårt eget behov for anerkjennelse og å være betydningsfull for andre? OG, hvordan vi anerkjenner andre og hvordan vi gjør andre betydningsfulle for oss?

Nå har Nettavisen og side2 laget et intervju med meg om familieliv med eierskap og ledelse av egen virksomhet. Jeg vil takke Samtalen AS i Oslo og  psykolog Anne Marie Fosse Teigen for at de tipset journalist Helle Nilsen om meg og Succession.

Du kan lese intervjuet på side2.no eller ved å kopiere denne linken:

http://www.side2.no/–det-kan-lett-fles-som-et-svik-nar-familiebedriften-blir-solgt/5187365.html

 

Bent Rune Sinnes, bent.rune@succession.no

09. apr, 2014