Blogg

Arveoppgjøret

NRK serien «Arveoppgjøret» har engasjert mange familier de siste ukene.

Nrk.no viser til en spørreundersøkelse hvor 43 % av nordmenn er bekymret for at arv vil føre til problemer i familien. Frykt for å skape dårlig stemning og gi inntrykk av griskhet er noen av grunnene til at folk synes det er ubehagelig å snakke om arv.

Jeg har erfaring med arveoppgjør knyttet til generasjonsskifter i bedrifter og i landbruket gjennom mange år som relasjonsrådgiver og familieterapeut. Min erfaring er at disse overgangene er krevende og utfordrer mønstre og mange følelser mellom både foreldre og søsken.

Det er ikke loven som gjør et arveoppgjør vanskelig, men følelsene. 

Når familiedialogene om arv skal gjøres er det lurt å bruke en utenforstående som kan lede samtalene og holde rammene trygge. Det gjør det enklere å bli enige om noen kjøreregler og hvordan man vil holde dialogen.  Min erfaring fra rollen som prosessleder og fasilitator av arveprosesser, er at det ikke alltid er like enkelt for de som står i prosessen.

Jeg erfarer stadig at inkludering og å lytte er avgjørende ferdigheter når fordelingen av arv skal drøftes og planlegges.

Foreldre må ta sitt ansvar og være de som inviterer til dialog. Min erfaring er at de foreldre som deler sine vurderinger og spørsmål, samtidig som de etterspør barna sine vurderinger og spørsmål, kommer lengst.

Har du spørsmål eller kommentarer til min blogg? Send meg gjerne en mail på bent.rune@succession.no

 

16. mai, 2022