Blogg

Må det bli bråk?

Annonse Magasinet

 

Konflikter om familiebasert eierskap kan unngås.
Uavhengig av bedriftens størrelse, ser jeg at det er de som kombinerer lønnsom virksomhet, med familiemedlemmenes opplevelse av å være betydningsfull,  som gjør noe rett.

 

 

Foreldre vil det beste for sine barn
Foreldre er sine barn nærmest. De er opptatt av at deres barn skal etablere seg i trygge og gode parforhold. Det kan oppstå konflikt når:

  • foreldrene opplever barnas parforhold for ustabilt til å inkluderes i familiens eierskap.
  • sønn eller datters partner oppfattes som en gullgraver som vil sikre seg rettigheter og goder.
  • foreldre mener virksomheten ikke er klar for et eierskifte.

Utfordringer eller muligheter?

Familier med eierskap og ledelse av egen virksomhet har noen særlige utfordringer. Det kan handle om tillit, ulikt syn på eierskapet, roller, kommunikasjon eller samarbeid. Dette kan og omtales som muligheter fordi det kan gi en dynamikk som skaper ny vekst og utvikling.
Under Youngship – konferansen i Haugesund, fremhevet Paal W. Aanensen i Hagland Shipping roller og kommunikasjon som sine suksessfaktorer. Han sier  i artikkelen fra Maritimt Forum og Sunnhordland at han vil bidra til å videreutvikle familiebedriften. Dette er og tema på halvdagskurset Succession skal ha i Rederiforeningen i Haugesund.

Barn må bli sett, hørt og inkludert.
Dette gjelder også når vi er blitt voksne barn!
I den siste tiden har Dagens Næringsliv omtalt hvordan også voksne barn blir sett, hørt og inkludert.
Det er flere enn Youngship som har medlemmer med forventinger om å overta familievirksomheten.  Spørsmål som mange stiller seg nå er: Vil jeg videreføre foreldrenes virksomhet?  Kan jeg leve av dette? Hvordan er markedet for denne virksomheten?  Av de rundt 70 000 familiebaserte små og store virksomhetene i Norge står mange nå overfor utfordrende generasjonsskifter.

Dialog eller monolog?
Ordet dialog brukes om flere samtaleformer. Noen tror de har hatt en god dialog mens samtalepartneren har hørt på monolog.
Jeg mener den beste dialogen oppstår når to eller flere kommuniserer med en genuin interesse av å oppfatte andres mening. Kommunikasjon er krevende og kan fort gå over i konflikt. For å lykkes er det behov for trening og av og til hjelp fra en tredje part.

Bent Rune Sinnes, bent.rune@succession.no

26. aug, 2014