Blogg

«Er det her vi kan få sånn familieterapi?»

 

– åpnet en mann telefonsamtalen. Han er en representant for en mulig ny trend. Nrk omtalte denne trenden i februar, at flere menn ber Familievernkontoret i Sør-Rogaland om hjelp for å redde parforholdet.  Denne trenden viser seg også blant de som kontakter Succession for samlivsrådgivning. Dette forteller meg at menn i økende grad tar ansvar for samlivshelsen i familien og parforholdet.

Tid til hverandre kan være utfordrende, men lett å korrigere.

Min erfaring fra samtaler med par over mange år, er at tiden kan skape både nærhet og stor avstand.  De parene som preges av en trygg vennskapsbase kommer seg lettere videre med fornyet tillit og tilhørighet. Når uker er blitt til måneder og kanskje år med følelsesmessig avstand, trenger par også lenger tid på å finne tilbake til hverandre. Min erfaring er ikke at tiden alene leger alle sår. De som velger å holde hverandre på avstand vil trenge assistanse for å komme videre.

Selv om de samme konfliktene gjentar seg, kan de håndteres.

Alle par består av personer med ulikheter og forskjeller som i liten grad endrer seg. Derfor kan utfordringer og konflikter forbli uløst.

Nyere parforskning i regi av John Gottman Institute tyder på at de aller fleste av samlivets utfordringer er av den uløselige typen. Og hva gjør man da? Mange utforsker disse forskjellene. Forskjellene oppleves etterhvert som mindre truende mot parforholdet, og som muligheter til å bygge kjennskap til hverandre, trygghet, nærhet og intimitet.

 

25. feb, 2015