Blogg

Er investeringsviljen tilstede ?

 

For en tid tilbake var jeg i kontakt med en bedriftsleder som sa han hadde trengt Succession året i forveien. Nå var det for sent. Han satt med et konkurs firma og meklinger om samværsordninger for barna etter samlivsbruddet.

Når man ser at driften av egen virksomhet er sammenflettet med familielivet, på god og ondt – da er på tide å investere i forholdene til de nærmeste.

I noen familier er det vanskelig å skille jobb og fritid. Det gode engasjementet og iveren etter å skape kommer fort i konflikt med familielivet. Ledelse og drift av egen virksomhet kan før man er klar over at det ha stjålet viktig oppmerksomhet og tid fra familien.

Det er parforhold og familier som har gått i oppløsning fordi samlivet ble borte i utviklingen av bedriften.

Jeg mener engasjement og lidenskap utvilsomt er avgjørende suksessfaktorer når enkeltpersoner, par eller familier etablerer og utvikler egen virksomhet. En opplevelse og følelse som har klare likhetstrekk med forelskelse.

Mange finner at familierelasjonene og parforholdet er de aller viktigste ressursene.
Jeg synes det viser god investeringsvilje.

 

 

28. feb, 2015