Blogg

”Hjelp, min kone krever at jeg begynner å tjene penger.”

 

Slik startet en telefonsamtale jeg fikk fra en gründer. Han ba meg om hjelp til hvordan han kunne gjøre henne tålmodig ennå en stund. Det skulle vise seg at han måtte investere mer i parforholdet.

Egil Severeide, adm.dir. i Haugesundsregionens Næringsforening, omtaler blant annet gründerens parforhold og familieliv, i Haugesunds avis, 17.1.17.

Han sier:
”Det er ingen spøk å starte for seg selv. Sjansen for å mislykkes er stor. Statistikken viser at etter fem år er sju av ti oppstartsbedrifter borte. Enten frivillig avviklet, eller gått konkurs.  I tillegg er sjansen for familiehavari stor. Gründere skilles oftere enn ektepar flest. De jobber livet av seg….”

Severeide sitt fokus på familiehavari og samlivsbrudd blant gründere, er viktig.
Jeg deler hans vurderinger og møter dette i min jobb som relasjonsrådgiver for par og familier som leder og eier egen virksomhet.

Jeg tror samlivstemaer og brudd er mer komplisert når man eier og driver egen virksomhet sammen. Det gjelder om man er bedriftseier eller bonde med egen gard.  Våre grunnleggende behov for mat, et sted å bo, trivsel og trygghet i tilværelsen er nært knyttet til familiens inntjening.

Et samliv krever samarbeid og tidsstyring på mange fronter.
Man skal bli enige om fordeling av utgifter og hvordan skaffe inntekter. Samlivspartnere må komme frem til en viss enighet om et nivå for kontroll og risikovilje i livet.

Det blir en ekstra utfordring hvis paret har store ulikheter, og ikke klarer å snakke sammen på en måte som styrker parforholdet.

I denne sammenheng var det gründeren søkte meg for et råd når hans kone krevde at han skulle begynne å tjene penger. Hun bidro med inntekt fra en trygg jobb.

Opplevelsen av å være betydningsfull og den viktigste for hverandre, kan bli utfordret ved gründerskap og drift av egen bedrift. Gründeren selv, samlivspartner og barn har alle behov for å kjenne seg betydningsfulle. Barn trenger både fars og mors anerkjennelse og oppmerksomme nærvær, i en fotballkamp eller under et måltid.  Se meg, hør meg, og vær der når jeg trenger deg, handler om å være betydningsfulle for hverandre.

Samlivspartnere og familiemedlemmer er ofte avhengig av at virksomheten skal lykkes.  Derfor vil de gjerne strekke seg litt lenger, også i krevende tider.

Jeg vil anbefale å supplere forretningsplanen med familiens egen relasjonsplattform. Den kan si noe om hvordan paret og familien vil ha det sammen. Hva kan de forvente av hverandre med mulighetene og begrensningene de har? Og ikke minst; hvorfor vil de eie egen virksomhet?

De næreste familierelasjonene tenker jeg er blant de viktigste produksjonsfaktorene ved gründerskap og ledelse av egen virksomhet. Det er få andre relasjoner som kan være så tappende, motiverende og livgivende.  Trygge relasjoner er bærekraftige og nyskapende.

Det er ofte vanskelig å utvikle familiens relasjonsplattform alene og det er mange gode erfaringer rundt det å be om hjelp fra eksterne.

Paret kan også investere i et Samlivskurs for næringsdrivende. Dette har blant annet fokus på å snakke bedre sammen om de krevende temaene som har en tendens til å gjenta seg.

Investeringen i familierelasjoner kan vise seg å være den store forskjellen når omsetningen svikter og bekymringene øker.

Bent Rune Sinnes,

Relasjonsrådgiver for familier og bedrifter.

bent.rune@succession.no

 

25. jan, 2017