Blogg

Arveoppgjør og generasjonsskifte slik håndterer du det best

Dette er ofte ømtålige tema, som kan være vanskelig å hanskes med. Både juridisk, og følelsesmessig. Hvordan håndterer man overgangen til neste generasjon best mulig?

«Jeg håper vi kan drikke kaffe og se hverandre i øynene etter arveoppgjør og generasjonsskiftet.»

«Jeg håper vi slipper vonde rettssaker og familiekonflikter etter fordelingen av det vi har slitt for gjennom disse årene.  Det er familien som er viktigst selv om vi må fordele verdier.»

«Kan vi få hjelp til å finne tilbake til hverandre? Jeg kan ikke forstå at det kunne bli så mye vondt ut av fordelingen av de små verdiene vi hadde å fordele.»

Dette er alle sitater fra parter i generasjonsskifter. Ønsker, håp og erfaringer fra forestående og gjennomførte arveoppgjør.

Succession og Eurojuris Haugesund samarbeider om tett oppfølging ved arveoppgjør, generasjonsskifte og fordeling av verdier.

Arveoppgjør, krevende på flere plan

– Gjennomføring av generasjonsskifter og arveprosesser kan være krevende på mange måter, og det er ofte de ikke-juridiske problemstillingene som er vanskeligst å håndtere. Vi tar dette på alvor.  Det er bakgrunnen for samarbeidet vårt med Bent Rune og Succession sier partner og advokat i Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund, Hans Jacob Reinlund Sæter

Ingen mennesker er like, og derfor heller ingen familier

Ingen personer eller familier er like, og alle familier har ulik erfaring og tradisjon for å snakke sammen om krevende temaer. Og det er jo de samme redskapene en bruker når det kommer til samtaler rundt arv og generasjonsskifte. Har en da slitt med å ha en åpen og god dialog, gjør sjelden hus, hytte, penger eller familiebedrifter regnestykket noe enklere.

– Mange tenker ”dette fikser vi”, og noen gjør også det, men det er ikke alltid like smertefritt. Dessverre opplever vi at mange tenker at dette ordner vi fint selv, og tar kontakt litt for sent, sier familieterapeut og relasjonsrådgiver, Bent Rune Sinnes i Succession.

– Sammen kan vi utfylle hverandre og bistå i disse prosessene både på det juridiske og det følelsesmessige. Vi er opptatt av at samholdet og familiefreden skal bevares gjennom prosessen, ikke bare de juridiske aspektene, sier Sæther.

Tre veier til generasjonsskifte, én anbefaling

Det er uheldig om foreldregenerasjonen sier ”sånn skal det være” uten å avklare ønsker og forventninger med neste generasjon. Ofte undervurderer nok familier kompleksiteten i slike prosesser forteller han. I et generasjonsskifte eller en alminnelig arveprosess er det oftest tre veier å gå.

Den ene er å ikke planlegge eller gjøre noe som helst og la arvingene gjøre opp boet etter eiers død. Et annet alternativ for eier er å skrive testament og dermed fordele arven etter eiers ønske. Det tredje, som vi alltid anbefaler for generasjonsskifter og arveprosesser, i alle fall når disse er kompliserte, er å lage en plan for prosessen, og gjennomføre denne mens eier lever.

Krevende samtaler

Samtaler om disse prosessene kan være krevende, vi er derfor tilgjengelige ved alle tre alternativene.

Vi vet at mange blir utfordret på mange plan i generasjonsskifter og arveprosesser. Vår kunnskap og erfaring, og unike kombinasjon med juridisk kompetanse og familie- og samlivskompetanse kan derfor være avgjørende før, under og etter krevende samtaler om fordeling av arv, sier Sinnes.

Veien videre

Står du eller din familie overfor et generasjonskifte? Kontakt oss gjerne for et uforpliktende kartleggingsmøte. Det kan gi dere noen tanker og anbefalinger for veien videre. Kontakt en av oss direkte:

 

Hans-Jacob Reinlund Sæther
Partner
Eurojuris Haugesund
52701030 / 91868297
hjsaether@eurojuris.no

 

Bent Rune Sinnes
Familie- og Bedriftsrådgiver
Succession
97512353
bent.rune@succession.no

21. jun, 2017