Blogg

Succession er blant de 30 % nystartede virksomhetene som overlever 5 år

 

– Du har lykkes med Succession, Bent Rune.  I følge SSB lever tre av ti virksomheter lenger enn fem år. Dette viser at Succession har vært en livskraftig forretningsidé som folk har funnet nyttig å bruke, sier Jostein Aksdal, daglig leder i Hagland Finans, i forbindelse med at Succession fylte seks år, fredag 16. mars 2018.

– Disse årene har gitt meg mye og god erfaring med prosessveiledning og fasilitering for eiere i deres ledelse av familie- og bedriftsrelasjoner. Relasjoner har ofte virket fastlåst når vi startet opp samarbeidet, men etter hvert har relasjoner utviklet seg og dialogen blitt lettere. Det viktige er å finne løsninger som passer den enkeltes situasjon. Disse prosessene er til tider svært krevende for de involverte, både som om de var eierfamilie og/eller ledelsen av bedriften,» sier Bent Rune Sinnes.

I tiden framover vil Succession videreføre samarbeidet med advokat Hans-Jacob Reinlund Sæther i Eurojuris og daglig leder Jostein Aksdal i Hagland Finans.

Noen erfaringer fra disse årene:

  • Succession har siden oppstarten samarbeidet med 35 små, mellomstore og store familiebaserte virksomheter. Vårt bidrag har vært å utvikle bærekraftige relasjoner mellom eierne, styret og ledelsen i den hensikt å gi lønnsom drift. Særlig fokus har vært å oppdage naturlige livsfaseoverganger i eierfamiliene.
  • Mange har funnet gode begrunnelser for videre drift av familiebedriften gjennom å spørre seg hvorfor de vil eie videre, og hva det vil si å forvalte eierskapet videre.  En begrunnelse som går igjen er at man vil forvalte tradisjonen med å eie virksomheten inn i en ny tid. «Nå er vi over i en ny tid med nye muligheter», sa en senioreier etter han hadde overgitt daglig ledelse til ett av sine barn.
  • Ett annet fokus har vært å gjenkjenne utviklingsfaser og overganger i virksomheten.
  • Naturlige endringer har vist seg gjennom endrede markedsforhold og nyansettelser.  Vår erfaring er at onboarding av nye medarbeidere inn i eierfamiliens arbeidskultur ofte kan være krevende for de nyansatte, men også for familiemedlemmene som «alltid» har vært i virksomheten. Det var ikke lett for en daglig leder i en familiebedrift da eierfamilien gjorde strategiske endringer under en tilfeldig middag.
  • Det har vært inspirerende å delta i prosesser hvor seniorgenerasjonen har gitt neste generasjon stillinger med tydelige forventninger og mandat. Slik har flere fra neste generasjon funnet sin plass i ledelse og forvaltning av familiebedrifter.

 

17. mar, 2018