Blogg

Familiebedriftenes dag 31. mai 2018

 

Familiebedriftene preges av engasjement, forpliktelse, langsiktighet og lokal forankring. Det vil vi anerkjenne og løfte fram gjennom Familiebedriftenes dag 31. mai 2018. Vi inviterer til Radisson Blu Hotel, Ystadveien 1, Haugesund mellom kl. 09.00 – 13.00.  Bli kjent med hvem som deler kunnskap og erfaringer her: http://www.hagland.com/newsletter/seminar-familiebedrifter/ 

Påmelding innen 25. mai til: bent.rune@succession.no

Familiebedriftenes dag er en nyskaping og vi ønsker at den skal gjennomføres årlig.

I år vektlegger vi aksjonæravtaler, styrearbeid og habilitet i familiebedriften, sammen med samtaler med Knut J. Lervik, Paal og Øivind W. Aanensen, Hege Mokleiv og Synnøve Seglem. De er eiere og nestegenerasjons ledere i lokale familiebedrifter.

Familiebedrifter spiller en viktig rolle for næringslivet i regionen vår, i landet og verden for øvrig. Nesten 2/3 av norske bedrifter er å regne som familiebedrifter og de forvalter betydelig verdier. Det er derfor avgjørende at eierne av familiebedriftene har riktig kompetanse og verktøy for å lykkes som gode og bevisste eiere.

Det som særpreger en familiebedrift er det nære samspillet mellom familie, eierskap og bedrift. Dette kan gi bedriften en spesiell styrke. På den annen side er det særlige utfordringer med familiebedrifter i forhold til andre bedrifter ved at driften kan være for følelsesmessig basert, vanskeligheter med generasjonsskifte, finansieringsutfordringer og motvilje med å trekke inn ekstern kompetanse.

Hagland Finans ved Jostein Aksdal, Succession ved Bent Rune Sinnes og Eurojuris ved Hans – Jacob Reinlund Sæther inviterer til familiebedriftenes dag 2018.

Kursavgiften er kr 400,- og det blir servert en enkel lunsj.
Påmelding innen 25. mai til: bent.rune@succession.no

 

01. mai, 2018