Blogg

Familieforum og eierskapsdokument – en undervurdert ressurs?

Det sies at den største trusselen for en familiebedrift sjelden kommer utenfra, men fra innsiden. Så hvordan beskytter man seg?

Det er ikke uvanlig at eierne har ulike intensjoner med eierskapet. Dette, sammen med manglende familietilhørighet, er de konfliktene som sies å være de største truslene for familieeide bedrifter. Derfor kan det være en god investering å etablere et Familieforum og utvikle et Eierskapsdokument for nåværende og kommende eiere.

Det er enklere å ha konstruktiv dialog i fredstid. Når det er solskinn, medvind og nedoverbakke ser man kanskje ikke behovet for å ha anskaffet disse verktøyene. Når melkesyren kommer i de tunge oppoverbakkene, og selv de sterkeste vakler, da er det ofte for sent. Succession har erfaring med å hjelpe bedrifter både i medgang og motgang, men ser at de som planlegger oftere får bedre resultater.

Familieforumet er en møteplass for eierne og deres inviterte, og supplerer de formelle strukturene.  Min erfaring er at Familieforumet er et godt utgangspunkt for å styrke samhold og dialog mellom nåværende og kommende eiere – enten det er snakk om familie eller andre man har et nært forhold til.

Et Eierskapsdokument sier hvorfor man skal eie, hvilke verdier som skal styre eierskapet og hvilke strategier det å eie sammen krever. Forventninger og styringsmål for selskapet, som – for eksempel utbyttepolitikk, fordeling av styreposisjoner eller erfaringsoverføring mellom generasjonene, kan skape gnisninger. Disse utfordringene kan adresseres i et eierskapsdokument.  På den måten kan dette være et nyttig verktøy, både for eierne, styret og andre i administrativ ledelse. Eierskapsdokumentet supplerer Aksjonæravtalen og kan være nyttig ved strategiske veivalg.

Et godt forankret Familieforum og et åpent utviklet Eierskapsdokument kan være avgjørende for nåværende og kommende familieeiere. La oss hjelpe dere med vår erfaring med eierskap og relasjoner, slik at sekken forhåpentligvis er lettere når motbakkene kommer.

Tilbakemelding fra eiere som har benyttet Succession:

«Prosessen med å etablere et familieforum har lært oss å ha en mer profesjonell tilnærming til vårt eierskap. Det har også vært et bra opplegg som har involvert både oss og barna på en god og engasjerende måte. Familieforumet har vært bra i forhold til at alle i like stor grad blir involvert i familieselskapet, får den samme informasjonen samtidig, samt får den samme muligheten til å bli hørt. Det å utvikle et eierskapsdokument har lært oss å sette ord på hva familieselskapet er, hva som er selskapets viktigste verdier og hva vi vil med selskapet. Vi har nå et bedre grunnlag for å ta opp fremtidige saker i familieforumet og legge nye planer for familieselskapet i fremtiden. Vi har veldig gode erfaringer med vårt samarbeid med Succession.»

Succession tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende konsultasjon om familieforum og eierskapsdokument. Du er velkommen til å kontakte meg på telefon 97512353 eller mail: bent.rune@succession.no

 

Vennlig hilsen

Bent Rune Sinnes

 

12. jan, 2022