Familieliv med eierskap og ledelse av egen virksomhet – Vestlandet 2015

Dato
20. mars - 22. mars 2015
Pris
kursavgift kr 2 750 pr. person. Måltider og overnatting kommer i tillegg og bestilles ved påmelding.
Sted
Hotel Ullensvang

IMG_4996

«Dette kurset kommer jeg ikke til å glemme,» sier tidligere kursdeltaker.

Mange små, mellomstore og store virksomheter er forankret i familiebasert eierskap.  Familiene bak virksomhetene er involvert i ulik grad. Samtidig vet vi at virksomhetene blir påvirket av familiens verdier, kommunikasjonsstil og samarbeidsform.  Ledelse, arbeidsmiljø og lønnsomhet blir preget av familiens forvaltning av eierskapet.  Dette angår alle virksomheter med familiebasert forankring uavhengig av antall ansatte og organisasjonsform. Samtidig sies det at sviktende samarbeid og kommunikasjon er gjengangere i arbeidslivets konflikter.

Det er tiltider krevende å håndtere både driften av virksomheten, eierskapet, familieliv, parforhold, forpliktelser og ofte tradisjoner.

Vårt kurs fokuserer på samarbeid og kommunikasjon i familier med eierskap og ledelse av egen virksomhet.

Kurshelgen har hovedfokus på:
-juridiske problemstillinger ved arv, gave eller salg av bedriften.
-hvordan eierfamiliens, parets eller gründerens samarbeid og kommunikasjon fremmer virksomhetens ledelse, arbeidsmiljø og kundeoppfølging?
-erfaringsdeling og uformelle samtaler om å drive egen virksomhet.

Målet med kurset er:
-å styrke kommunikasjon og samarbeid i familier med eget eierskap.
-å bevisstgjøre ulike relasjoner  i familien og virksomheten.
-å trene på verktøy som kan forbedre kommunikasjonen i eierfamilien og bedriftens ledelse.

Tema blir belyst gjennom innledninger, samtaler og drøftinger av aktuelle situasjoner. Kurset vil tilstrebe å være så aktuelt som mulig ifht deltakernes behov.

Kurset ledes av advokat Hans – Jacob Reinlund Sæther, Eurojuris og relasjonsrådgiver Bent Rune Sinnes fra Succession.

Kursledere er tilgjengelige for rådgvining underveis i kurset.

Sted:  Hotel Ullensvang.
Pris: kursavgift kr 2 750 pr. person.  Måltider og overnatting kommer i tillegg og bestilles ved påmelding.
Kurset starter fredag kl 20  og avsluttes til kl 12 på søndag.

Det er begrenset antall plasser og bindende påmelding innen 10. mars 2015. 
Påmelding med navn, fakturaadresse og evt. spørsmål kan sendes; bent.rune@succession.no , telefon 97512353.
Kursavgiften refunderes ikke ved sykdom uten egen avtale.