Familieliv med eierskap og ledelse av egen virksomhet – Vestlandet

Dato
24. oktober - 26. oktober 2014
Pris
kursavgift kr 2 750 pr. person. Måltider og overnatting kommer i tillegg og kan bestilles ved påmelding.
Sted
Hotel Ullensvang

IMG_4996

«Dette er kurset jeg ikke glemmer!» sitat tidligere kursdeltaker.

Familieliv med eierskap og ledelse av egen virksomhet eller gard kan være til stor glede!

Mange små, mellomstore og store virksomheter er forankret i familiebasert eierskap.  Familiene bak virksomhetene er involvert i ulik grad. Samtidig vet vi at virksomhetene blir påvirket av familiens verdier, kommunikasjonsstil og samarbeidsform.  Ledelse, arbeidsmiljø og lønnsomhet blir preget av familiens forvaltning av eierskapet.  Dette angår alle virksomheter med familiebasert forankring uavhengig av antall ansatte og organisasjonsform. Dette angår også gardsbruk.

Det er tiltider krevende å håndtere både driften av virksomheten, familieliv, allianser og parforhold, eierskap, forpliktelser og ofte tradisjoner. Samtidig sies det at sviktende samarbeid og kommunikasjon er gjengangere i arbeidslivets konflikter generelt sett.

Vårt kurs fokuserer derfor på samarbeid og kommunikasjon i familier med eierskap og ledelse av egen virksomhet eller gard.
Aktuelle tema:
-Hvordan kan eierfamiliens samarbeid og kommunikasjon hemme eller fremme virksomhetens ledelse, arbeidsmiljø og kundeoppfølging?
-Hvordan kan eierfamiliens kultur påvirke generasjonsskifte prosesser?

Ett aspekt er å styrke vennskap og trivsel i parforhold som bl.a. far -sønn, bror-bror, far -datter, mor -svigersønn, søster-søster. Ett annet er hvordan eierfamiliens kommunikasjon og samarbeid påvirker virksomhetens eller gardens ledelse og arbeidsmiljø.

Målet med kurset er:
-å styrke kommunikasjon og samarbeid i familier med eget eierskap.
-å bevisstgjøre ulike relasjoner  i familien og virksomheten.
-at familiemedlemmene blir bedre kjent med egne kommunikasjons- og samhandlingsmønster.
-å trene på verktøy som kan forbedre kommunikasjonen i eierfamilien og bedriftens ledelse.

Tema blir belyst gjennom innledninger, samtaler og drøftinger av aktuelle situasjoner. Kurset vil tilstrebe å være så aktuelt som mulig ifht deltakernes behov.

Kurset ledes av relasjonsrådgiver Bent Rune Sinnes fra Succession.  Andre kursledere hentes inn ved behov.

Kursledere er tilgjengelige for rådgvining underveis i kurset.

Sted:  Hotel Ullensvang.
Pris: kursavgift kr 2 750 pr. person.  Det gis 20% rabatt fra 3. familiemedlem. Måltider og overnatting kommer i tillegg og kan bestilles ved påmelding.
Kurset starter fredag kl 20  og avsluttes til kl 12 på søndag.

Hvis spørsmål eller kursinteresse etter 8.10.14, ta direkte kontakt med Bent Rune Sinnes, bent.rune@succession.no eller 9751 2353.  
Kursavgiften refunderes ikke ved sykdom uten egen avtale.