KURS: Generasjonsskifte i landbruket – Sirdal

Dato
1. januar 1970
Klokka
09:30 - 16:00
Pris
kr 1750,- inkl lunsj. kr 1650,- inkl lunsj for medlemmer av Sirdal Bondelag
Sted
Tonstad, Sirdal

 

IMG_1487_1

En rekke gardsbruk og bondefamilier står foran et generasjonsskifte,

er i gang med eller har gjennomført et generasjonsskifte.  Disse prosessene har i seg ulike faser og en rekke spørsmål som inkluderer jus, økonomi og ikke minst relasjonene mellom familiemedlemmer og slektninger. Tveit Regnskap og Succession tar disse utfordringene på alvor og inviterer til dagskurs for bønder og familier med landbruksinteresser.

Tema i vårt kurs blir belyst gjennom innledninger, foredrag og drøftinger av aktuelle situasjoner.  Vi inviterer deltakerne til å sende oss spørsmål og problemstillinger på forhånd slik at vi kan tilrettelegge bidragene så langt som mulig.

Aktuelle tema;  

Seniorrådgiver Jarle Tveit fra Tveit Regnskap;  Verdsetting, konsesjonstakst, odelstakst, hva kan kjøper betale og hva må selger ha. Forhold til søsken. Gave/ gavesalg, full pris. Odelslov. Konsesjonslov. Avhendelseslov.  Skatt. Arveavgift. Dokumentavgift.

Familie- og bedriftsrådgiver Bent Rune Sinnes fra Succession; Bondefamiliens betydning for gardens organisering og lønnsomhet. Om å være far, mor, senior, junior, datter, sønn, ektefelle, svigerdatter, svigersønn, rolleendringer individuelt, i parforhold og familierelasjoner. Hvordan kan vi forebygge oppbrudd og skillsmisse?

Over 90 bønder og familiemedlemmer har vært med på kursdagen,  og vi tar med oss deres tilbakemeldinger i utviklingen av kurset.  Kurset er omtalt som ”veldig nyttig”, ”flott å mixe familieterapi og gardsbruk” og ”Fantastisk bra!! Verdt hver krone!!”

Bindende påmelding innen 3.1o.14 . Påmelding med navn, fakturaadresse og evt. spørsmål kan sendes; bent.rune@succession.no , telefon 97512353 Kursavgiften refunderes ikke ved sykdom uten egen avtale.

Sted: Kommunestyresalen Sirdal kommune, Tonstad

Kurset arrangeres i samarbeid med Sirdal Bondelag.

Bindende påmelding innen fredag 15.11.13.  Påmelding med navn, fakturaadresse og evt. spørsmål kan sendes; bent.rune@succession.no , telefon 97512353 Kursavgiften refunderes ikke ved sykdom uten egen avtale.