Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland inviterer til kurs med fokus på familiebasert eierskap.

Dato
23. September - 23. September 2014
Klokka
13:30 - 16:00
Pris
kr 300,- pro pers. for medlemmer av Maritimt Forum og/eller Haugesund Rederiforening. Kr 400,- for andre.
Sted
Haugesund Rederiforening - Møllerveien 6

IMG_2311

Mange små, mellomstore og store maritime virksomheter på Haugalandet og i Sunnhordland er forankret i familiebasert eierskap.  Familiene bak virksomhetene er involvert i ulik grad. Samtidig vet vi at virksomhetene blir påvirket av familiens verdier, kommunikasjonsstil og samarbeidsform.  Ledelse, arbeidsmiljø og lønnsomhet blir preget av familiens forvaltning av eierskapet.  Dette angår alle virksomheter med familiebasert forankring uavhengig av antall ansatte og organisasjonsform.

Det er tiltider krevende å håndtere både driften av virksomheten, familieliv, allianser og parforhold, eierskap, forpliktelser og ofte tradisjoner. Samtidig sies det at sviktende samarbeid og kommunikasjon er gjengangere i arbeidslivets konflikter generelt sett.

Vårt kurs fokuserer derfor på samarbeid og kommunikasjon i familier med eierskap og ledelse av egen virksomhet.

Aktuelle tema:
Hvordan kan eierfamiliens samarbeid og kommunikasjon hemme eller fremme virksomhetens ledelse, arbeidsmiljø og kundeoppfølging?

Hvordan kan eierfamiliens kultur påvirke generasjonsskifte prosesser?

Kurset ledes av familie- og bedriftsrådgiver Bent Rune Sinnes fra Succession.