Om familieliv med eierskap og ledelse av egen virksomhet – noen ledige plasser

Dato
21. mars - 23. mars 2014
Pris
5400,- pr par + overnatting
Sted
Hotel Ullensvang

Par hvor en eller begge driver egen virksomhet har sine særegne utfordringer.

De må håndtere både bedriften, parforholdet, familieliv, eierskap, forpliktelser og ofte tradisjoner. Hverdagen er travel og kommunikasjonen kan lett gå i stå. Parforholdet kan utfordres av konkurranse om tid og utviklingsmuligheter.

Kurset fokuserer på å stå sammen om familie og bedrift og bygger på det anerkjente samlivskurset kalt Bufferkurset. Vårt kurs er særlig tilrettelagt for par som helt eller delvis erfarer at familieforhold og bedrift går i ett. 

Målet med kurset er:
-å styrke vennskap og glede i parforholdet.
-å bevisstgjøre seg sine ulike relasjoner i familien og virksomheten.
-at paret blir bedre kjent med egne kommunikasjons- og samhandlingsmønster.
-å trene på verktøy som kan forbedre kommunikasjonen og bygge trygge relasjoner i familien og bedriften.

Tema blir belyst gjennom innledninger, foredrag og drøftinger av aktuelle situasjoner. Kurset vil tilstrebe å være så aktuelt som mulig ifht deltakernes behov.
Kurset skjermer om parenes privatliv. Inger trenger å dele personlige erfaringer i plenum.

Kurset ledes av familieterapeut Bent Rune Sinnes fra Succession.
Kursleder er tilgjengelige for parsamtaler underveis i kurset.
Sted: Hotel Ullensvang
Kursavgift inkludert kurshefte kr  5400 pr par.
Overnattingskostnader på Hotel Ullensvang kommer i tillegg.
Kurset starter fredag kl 18 og avsluttes til kl 11.30 på søndag.

Det er bindende påmelding.
Påmelding med navn, fakturaadresse og evt. spørsmål kan sendes; bent.rune@succession.no , telefon 97512353.
Kursavgiften refunderes ikke ved sykdom uten egen avtale.

Hvis kursdato ikke passer er det mulig å sette seg opp på venteliste for neste kurs.