X-tra KURS Generasjonsskifte i landbruket

Dato
3. desember 2013
Klokka
10:00 - 15:00
Pris
1750,- inkl lunsj
Sted
Tveit Regnskap Hovedkontor Skjold

Tveit Regnskap og Succession arrangerer et ekstra kurs om generasjonsskifte i landbruket!

Kurset har en unik kombinasjon av mellommenneskelige, familieære fokus sammen med formelle og økonomiske forhold.

En rekke gårdsbruk og bondefamilier står foran et generasjonsskifte, er i gang med eller har gjennomført et generasjonsskifte.  Disse prosessene har i seg ulike faser og en rekke spørsmål som inkluderer jus, økonomi og ikke minst relasjonene mellom familiemedlemmer og slektninger. Tveit Regnskap og Succession tar disse utfordringene på alvor og inviterer til dagskurs for bønder og familier med landbruksinteresser.

Tema blir belyst gjennom innledninger, foredrag og drøftinger av aktuelle situasjoner.  Vi inviterer deltakerne til å sende oss spørsmål og problemstillinger på forhånd slik at vi kan tilrettelegge bidragene så langt som mulig.

Aktuelle tema;  

Seniorrådgiver Jarle Tveit fra Tveit Regnskap;  Verdsetting, konsesjonstakst, odelstakst, hva kan kjøper betale og hva må selger ha. Forhold til søsken. Gave/ gavesalg, full pris. Odelslov. Konsesjonslov. Avhendelseslov.  Skatt. Arveavgift. Dokumentavgift.

Familieterapeut og rådgiver Bent Rune Sinnes fra Succession; Bondefamiliens betydning for gårdsbrukets organisering og lønnsomhet. Om å være far, mor, senior, junior, datter, sønn, ektefelle, svigerdatter, svigersønn, rolleendringer individuelt, i parforhold og familierelasjoner. Hvordan kan vi forebygge oppbrudd og skillsmisse?

Tidligere kursdeltagere omtaler kurset som ”veldig nyttig”, ”flott å mixe familiefokus og gårdsbruk” og ”Fantastisk bra!! Verdt hver krone!!”

Bindende påmelding UMIDDELBART.  Påmelding med navn, fakturaadresse og evt. spørsmål kan sendes; bent.rune@succession.no , telefon 97512353 Kursavgiften refunderes ikke ved sykdom uten egen avtale.