Blogg

Hvordan er bedriften rigget for høststormene?

Illustrasjonsbilde laget av Steinar Iversen til nyutgivelsen av Sjur Lothes roman «Byen og Banken» fra 1927.

Bærekraftige relasjoner i eierskap og ledelse kan være det du trenger for at ikke seilet revner i høststormene.

Bærekraftige relasjoner handler om å kommunisere, lede og etablere trygghet, forankring, tillit og forutsigbarhet.

Utfordringene virksomhetene møter kan sammenliknes med høststormer. Vi vet de kan komme. Stormene blir ofte varslet og tiden kan være knapp for å gjøre nødvendige forberedelser og justeringer. Markedsendringer og interessemotsetninger i eierskap og ledelse kan oppgraderes fra svake til sterke stormer.

Utfordringene kan merkes i styrearbeid, generasjonsskifter og samarbeid mellom generasjoner, salg og oppkjøpsprosesser og ved nedbemanning. Størstedelen av norsk næringsliv består av privat eierskap med små, mellomstore og store bedrifter. Deres evne til forpliktelse og lokal forankring styrkes gjennom bærekraftige relasjoner.

Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland sammen med Succession inviterer til temadag om bærekraftige relasjoner fredag 8. november 2019.

Vi vil dele erfaringer og kunnskap for å utvikle bærekraftige relasjoner i eierskap og ledelse.

Innledere:

 • Sverre Meling, daglig leder Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland
  Historisk blikk på privat eierskap på Haugalandet og Sunnhordland.
 • Bent Rune Sinnes, relasjonsrådgiver Succession
  Bærekraftige relasjoner handler om å kommunisere, lede og etablere trygghet, forankring, tillit og forutsigbarhet.
 • Thor Harald Eike, advokat og partner Eurojuris Haugesund
  Aksjonæravtaler som redskap til å skape forutsigbarhet og bærekraftige relasjoner i eierskap og ledelse.
 • Paal W. Aanensen, CFO, og Øivind W. Aanensen, COO, Hagland
  Generasjonssamarbeid, samlet ledelse, roller og mandat gir bærekraftige relasjoner.
 • Hege Skogland Mokleiv, daglig leder Permanor
  Omdømmebygging og markedstilpasning med bærekraftige relasjoner.
 • Sindre Matre, CEO Arriva Shipping
  Generasjonssamarbeid, eierskap og markedstilpasning utvikler bærekraftige relasjoner.
 • Jostein Aksdal, daglig leder Hagland Finans
  «Sette seil eller ta rev i seilene?»

Påmeldingsinformasjon:

Haugesund Rederiforening, Møllerveien 6, fredag 8. november kl 10-14. 

Påmeldingsfrist 1. november 2019, deltageravgift kr 900 + mva.

Påmelding på denne lenken:  

https://easyfact.no/reply/jgcpzytfii

 

 

 

30. aug, 2019