Blogg

Vi vil dele kunnskap og erfaring

Nå har vi endelig åpnet Succession sin blogg. Her vil det komme noen innlegg fra oss som på ulikt vis er mye eller lite knyttet til Succession. Det innebærer også gjestebloggere. Og DU er velkommen til å stikke innom!

Succession vil dele kunnskap og erfaring.

Vi samarbeider med familier, par og enkeltpersoner som blant annet er involvert i familiebasert  eierskap. Mange står sammen om både familieliv og eierskap. Vi vil dele av vår kunnskap og erfaring fra samarbeid med par og familier, ledere og ledergrupper. Ikke fordi vi lykkes med alle sider av samliv og kommunikasjon, men fordi vi har noe som flere bekrefter som verdifullt.

En mann eller kvinne ringer meg og spør om vi kan møtes for å snakke om samlivet deres. Paret kommer på kontoret og vi møtes til felles undring. Jeg vet at jeg er på prøve og utsatt for vurdering. OG jeg vil dele. Derfor vil vi våge, vise og være. Våge å tro heller enn å tvile, vise mulighetene heller enn begrensningene og være en medspiller.

I løpet av 2013 hadde Succession og Tveit Regnskap over 90 bønder og deres familiemedlemmer på kurs om generasjonsskifte i landbruket. Vi møtte bønder som viste seg som forvaltere av store verdier og tradisjoner. De var opptatt av å sikkre gode overganger og bygge trygge familiebånd for neste generasjon. Disse bøndene lærte oss mye om tenke langsiktig og å være forvaltere mer enn forbukere. Ja, de deler med både egen familie og nærmiljø. Når jeg som ikke har egen gard kjører forbi flotte kornåkre på østlandet eller passerer et vedlikeholdt og vakkert naturlandskap i en vestlandsbygd,  tenker jeg at det er noen som vil dele både kunnskap og erfaring.  Det gir perspektiver over arbeidsdagen.

En bedriftseier kontaktet meg fordi han var så lei seg for at han syntes han ble så fort sint. Han visste at det var fordi de ikke gjorde som han hadde sagt. Dette gjorde ham enkelte ganger veldig sint, og i etterkant ble han veldig lei seg. Han ville disse medarbeiderne det aller beste. Han strakk seg langt og ville dele både av kunnskap og erfaring. Det var ikke fordi han eide alt og ville sikkre et overskudd, men fordi han ville gi enkeltpersoner gleden av å mestre. Han ville og dele kunnskap og erfaring. Gjennom samtaler i ledergruppen ble dette veldig bekreftet.

Succession er en liten virksomhet med et stort engasjement.

Vi vil dele gjennom samtaler, rådgivning, kurs og denne bloggen.   Bli gjerne med!

Bent Rune Sinnes; bent.rune@succession.no

 

 

08. apr, 2014